Συνέδριο για τον εορτασμό των 200 χρόνων
από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821

 

ΕΠΙΤΕΛΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
ΕΠΕΤΕΙΟΙ, ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΕΣ

Στην Ελλάδα, παρά τις συζητήσεις και τις διαφορετικές απόψεις, είναι κοινώς αποδεκτή η άποψη για την προϋπάρχουσα πολιτισμική κοινότητα του Ελληνισμού, η οποία ανασυγκροτείται σε μια νέα βάση μετά τους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες και την ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτους.

Το συνέδριο διερευνά τρόπους συγκρότησης της κοινότητας μέσα από επιτελεστικές εκφράσεις συλλογικών ταυτοτήτων, όπως αυτές γίνονται ορατές στον θεσμικό λόγο, στις δημόσιες εκδηλώσεις, στις τελετουργίες και τα σύμβολα που χρησιμοποιούν το κράτος και οι πολίτες για να (ανα)παράγουν το έθνος. Πρόκειται για πλαίσια και διαδικασίες, εντός των οποίων, μέσα από αλληλοεπιδράσεις, ηγεμονικούς λόγους, βιώματα εξουσίας, συμβολικά νοήματα και σώματα που επιτελούν, παράγονται σημασίες για τις εμπειρίες του εαυτού, της συλλογικότητας, του εθνικού ανήκειν και του πολίτη.

 

 

Στο Συνέδριο θα φιλοξενηθούν εισηγήσεις (στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα) και θα γίνουν συζητήσεις γύρω από το θέμα της εθνικής ταυτότητας, εστιάζοντας στον ρόλο θεσμών και σε ποικίλες μορφές επιτελέσεων, στο πλαίσιο του θεσμικού λόγου, της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και ποικίλων ενσώματων πρακτικών. Η πρόσκληση απευθύνεται σε ερευνητές των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών (Κοινωνική Ανθρωπολογία, Λαογραφία, Ιστορία, Κοινωνιολογία, Σπουδές του Πολιτισμού Πολιτισμικές Σπουδές, κ.ά.) που αναδεικνύουν μέσα από μελέτες περιπτώσεων και κριτικό πνεύμα τις σημασίες, τα όρια και τη δυναμική των επιτελέσεων της εθνικής ταυτότητας στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. 

Νέα & Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η Οργανωτική Επιτροπή ανακοινώνει την αναβολή του Συνεδρίου "Επιτελέσεις της Εθνικής Ταυτότητας: Επέτειοι, Θεσμοί και Τελετουργίες", το οποίο επρόκειτο να διεξαχθεί στις 24-26 Σεπτεμβρίου 2021 στη Θεσσαλονίκη. Η λήψη της απ...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Από την Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή ανακοινώνεται με ιδιαίτερη χαρά το Πρόγραμμα του Συνεδρίου για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, "Επιτελέσεις της Εθνικής Ταυτότητας: Επέτειοι, Θεσμοί και Τε...

Συνέδριο "Επιτελέσεις της Εθνικής Ταυτότητας" - ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Γνωστοποιείται η έναρξη λειτουργίας της επίσημης ιστοσελίδας του Συνεδρίου "Επιτελέσεις της Εθνικής Ταυτότητας: Επέτειοι, Θεσμοί και Τελετουργίες" στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ...