Συνέδριο για τον εορτασμό των 200 χρόνων
από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821

Το Τσανάκ Καλέ στα βορειοδυτικά της Τουρκίας για τρεις τουλάχιστον αιώνες (17ος- 19ος αι.), επενδύοντας στο πολυεθνικό δυναμικό του και στις εμπορικές δυνατότητες του λιμανιού του, υπήρξε σημαντικό κέντρο αγγειοπλαστικ...
Ο χαρακτηρισμός ενός αντικειμένου ως προσφυγικού κειμηλίου το εισάγει στο σημασιολογικό σύμπαν - πέρα από τυπολογικές και πολιτισμικές ιδιότητες - της προσφυγικής μνήμης και εμπειρίας. Έτσι κειμήλιο και μνήμη, αυθεντικό τεκμήριο και εσωτερική αναπ...
Από τις απαρχές των ανθρώπινων κοινωνιών, το ένδυμα αποτέλεσε αναπόσπαστο τμήμα της ανθρώπινης ύπαρξης και τεκμήριο της ιστορικής του εξέλιξης. Στις περισσότερες κουλτούρες εμφανίστηκε ως τρόπος προστασίας του σώματος ...
Η προσπάθεια ορισμού της έννοιας της "ελληνικότητας" ήταν -και εξακολουθεί να είναι μέχρι και σήμερα- μία δύσκολη υπόθεση. Για τη διατύπωση του ορισμού της λαμβάνονται υπόψη πολλοί παράγοντες, οι οποίοι διαμόρφωσαν στο...
Τα μουσεία αποτελούν τόπους διαφύλαξης, ανάδειξης και ανακατασκευής της συλλογικής μνήμης και διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη διαπραγμάτευση και στη θεσμική διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας. Καθώς δε ο πόλεμος ως ιστ...
Στη δεκαετία του ’70 αυξήθηκε το ερευνητικό ενδιαφέρον των ιστορικών γύρω από το θάνατο και την «πολιτική θρησκεία». Η μελέτη της μνήμης ως επιστημονικού αντικειμένου ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αιώνα και κοινός παρον...
Αναμφίβολα, όπως έχει καταδειχθεί τα τελευταία χρόνια, τα «αρχαιολογικά» μουσεία με τις μνημονικές υλικότητες που επιλέγουν να εκθέτουν και τα αφηγήματα που κατασκευάζονται μέσα από αυτές έχουν συμβάλει καταλυτικά στην...
Το κιουστέκι αποτελεί προστατευτικό κόσμημα, το οποίο τοποθετούσαν άντρες και γυναίκες μπροστά στο στήθος. Προστάτευε κυριολεκτικά το σώμα των πολεμιστών, καθώς είναι κατασκευασμένο από ασήμι και δεν επέτρεπε να πληγωθ...
Το Ζαγόρι είναι μια περιοχή που παραδοσιακά θεωρείται ως νησίδα ελληνισμού στον ωκεανό της τουρκοκρατίας. Έχει χαρακτηριστεί από εντόπιους λόγιους του 20ου αιώνα ως πνευματικός Παρθενών της Ελλάδας και πιστεύεται πως τ...
Από την ίδρυσή του το ελληνικό κράτος, σε συμφωνία με την κυρίαρχη ιδεολογία του εθνικισμού στην Ευρώπη τον 19ο αι., προσέφυγε στο συμβολικό κεφάλαιο της αρχαιότητας, αυτοαναγορευόμενο σε αποκλειστικό της κληρονόμο και...
Η ανακοίνωση αυτή εκκινεί από την παρατήρηση ότι κάποια από τα πιο σημαντικά μνημεία ανεγείρονται για να αποτελέσουν χώρους τελετουργίας∙ κατά συνέπεια η διαμόρφωσή τους μπορεί να μας προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για τη...
Ο Αγώνας του 1821 οδήγησε στη δημιουργία ενός μοντέρνου κράτους, παρ’ ότι χρειάστηκε πάνω από μια δεκαετία αβεβαιότητας και βίας μέχρι οι Μεγάλες Δυνάμεις να συμφωνήσουν το 1832 για την υπόστασή του. Το 1834, έτος μετα...
Η παρούσα ανακοίνωση σκοπεύει να αναδείξει τη σύνδεση της επίσημης ιστοριογραφίας και αρχαιολογίας με τη διαμόρφωση του ιστορικού αστικού χώρου, ο οποίος μπορεί να νοηματοδοτείται και να αποτελεί ιδεολογική κατασκευή τ...
Η ανακοίνωση έχει ως στόχο να διαφανεί ο κεντρικός ρόλος του βιομηχανικού σχεδιασμού στην κατασκευή εθνικών ταυτοτήτων την εποχή από τη Βιομηχανική Επανάσταση ως σήμερα. Καταλύτης αυτής της πορείας υπήρξε το κίνημα του...
Είναι αρκετά οξύμωρο να τιμάται η Επανάσταση του 1821 σε μια πόλη όπως η Θεσσαλονίκη, που εντάχθηκε, τυπικά, στον εθνικό κορμό μόλις στις αρχές του 20ου αιώνα και ουσιαστικά μετά από μια ολόκληρη διαδικασία εξάλειψης τ...
Η ανακοίνωση διερευνά περιπτώσεις αναπαράστασης του μύθου της Αρπαγής της Ευρώπης και τη θεσμική ρητορική τους, τόσο στον ηγεμονικό όσο και στον επιμελητικό λόγο, ως προς τον ρόλο τους στη συγκρότηση της Ελληνικής και ...
Με την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους στα 1830 ξεκίνησε μια προσπάθεια συγκρότησης μιας εθνικής συνείδησης ενός ενωμένου ελληνικού έθνους με μια γλώσσα, μια κουλτούρα, μια θρησκεία και μια ιστορία. Στην προσπάθεια αυτή η...